Monthly Archives: октомври 2020

Покана за предоставяне на финансови (банкови) услуги на „В и К” ООД – Враца

Покана за предоставяне на финансови (банкови) услуги на „В и К” ООД – Враца

Posted in Новини |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 27.10.2020г. в района на ул.“Константин Фотинов“ от 09:00 часа до 12:00 часа. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: 0889 316 774

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 23.10.2020г. в района на ул.“Река Лева“ и ул.“Вратица“ до 15:00 часа. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: 0889 316 774

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 21.10.2020г. в района на ул.“Ген. Леонов“ № 91 и блок Ясен от 09: 30ч до 17:00часа. Тел.: 092 66 11 19 … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 20.10.2020г. в района на ул.“Войнишка“ до 17:00часа. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: 0889 316 774

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, в следствие на строително-ремонтни дейности на пътя за кв.Кулата, водоподаването ще бъде спряно днес – 19.10.2020г. в района на блокове 201 и 202 в кв.Сениче до отстраняване на аварията. … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 15.10.2020г. в района на ул.“Ген. Леонов“, в участъка от ул.“Екзарх Йосиф“ до ул.“Козлодуйски бряг“ до 17:00часа. Тел.: 092 66 11 19 … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 13.10.2020г. в района на ул.“Петропавловска“ от 09:30 до 12:00часа. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: 0889 316 774

Posted in Спиране на водоподаването |

ПОКАНА за избор на изпълнители на договори с предмет „Предоставяне на финансови (банкови) услуги на „В и К” ООД – Враца”

Покана – публикувана на 01.10.2020г.

Posted in Новини |