Monthly Archives: май 2020

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 29.05.2020г. до 17:00ч. в района между ул. „Поп Сава Катрафилов“,  бул. „Крайречен булевард“, ул. „Антим I“ и ул. „Петропавловска“. Предварително се … Continue reading

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Публично състезание – 00330-2020-0011 – Инженеринг (проектиране,авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца – ПСОВ, по две обособени позиции“

Решение_975053 – Публикувано на 27.05.2020г. Обявление_979057 – Публикувано на 27.05.2020г. Документация – Публикувано на 27.05.2020г. Проект на договор – Публикувано на 27.05.2020г. Мотиви – Публикувано на 27.05.2020г. Изисквания и образци обособена позиция № 1– Публикувано на 27.05.2020г. Изисквания и образци обособена … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 26.05.2020г. в района между улиците „Леденика“, „Родопи“, „Войнишка“ и „Стара планина“ до отстраняване на аварията. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Публино състезание – 00330-2020-0010 – „Извънгаранционно обслужване на техника на „В и К“ ООД Враца“

Становище – Публикувано на 22.05.2020г. Решение_978881 – Публикувано на 26.05.2020г. Обявление_978886 – Публикувано на 26.05.2020г. Документация – Публикувано на 26.05.2020г. Техническа спецификация – Публикувано на 26.05.2020г. Образци – Публикувано на 26.05.2020г. Агенция по обществени поръчки Протокол № 2 – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително ремонтни дейности, водоподаването ще бъде спряно днес – 21.05.2020г. oт 11:00 до 17:00 часа в Централна градска част в района на улиците „Г. С. … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |