Monthly Archives: май 2020

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 29.05.2020г. до 17:00ч. в района между ул. “Поп Сава Катрафилов”,  бул. “Крайречен булевард”, ул. “Антим I” и ул. “Петропавловска”. Предварително се … Continue reading

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Публично състезание – 00330-2020-0011 – Инженеринг (проектиране,авторски надзор и строителство) по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Враца – ПСОВ, по две обособени позиции”

Решение_975053 – Публикувано на 27.05.2020г. Обявление_979057 – Публикувано на 27.05.2020г. Документация – Публикувано на 27.05.2020г. Проект на договор – Публикувано на 27.05.2020г. Мотиви – Публикувано на 27.05.2020г. Изисквания и образци обособена позиция № 1– Публикувано на 27.05.2020г. Изисквания и образци обособена … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 26.05.2020г. в района между улиците “Леденика”, “Родопи”, “Войнишка” и “Стара планина” до отстраняване на аварията. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Публино състезание – 00330-2020-0010 – “Извънгаранционно обслужване на техника на “В и К” ООД Враца”

Становище – Публикувано на 22.05.2020г. Решение_978881 – Публикувано на 26.05.2020г. Обявление_978886 – Публикувано на 26.05.2020г. Документация – Публикувано на 26.05.2020г. Техническа спецификация – Публикувано на 26.05.2020г. Образци – Публикувано на 26.05.2020г. Агенция по обществени поръчки

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително ремонтни дейности, водоподаването ще бъде спряно днес – 21.05.2020г. oт 11:00 до 17:00 часа в Централна градска част в района на улиците “Г. С. … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр.Враца стана единственото водоснабдително дружество в страната, което успя да защити проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване … Continue reading

Posted in Новини |