Monthly Archives: април 2020

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 30.04.2020г. до 12:00ч в района между улиците – “Симеон”, “Васил Кънчов” и „Христо Ботев“ в участъка до кв.72. Тел.: 092 66 … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 29.04.2020г. от 13:30 до 16:30ч в района между улиците – „Екзарх Йосиф“, “Васил Кънчов”, “Спортна” и “Демокрация”. Тел.: 092 66 11 … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително ремонтни дейности, водоподаването ще бъде спряно днес – 25.04.2020г. oт 10:00 до 17:00 часа в района ул.”Средана гора”, ул.“Химик“, ул.“Беласица“ и блоковете до аптека … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 24.04.2020г. до 12:00 часа в района на Централна градска част. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: 0889 316 774

Posted in Спиране на водоподаването |

Открита процедура – 00330-2020-0017 – ”Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД -Враца – Довеждащ водопровод от НР 13 000 м3 до НР 6 200 м3“

Решение_981268 – Публикувано на 11.06.2020г. Обявление_981269 – Публикувано на 11.06.2020г. Документация – Публикувано на 11.06.2020г. Изисквания на възложителя – Публикувано на 11.06.2020г. Договор – проект – Публикувано на 11.06.2020г. Мотиви – Публикувано на 11.06.2020г. Образци – Публикувано на 11.06.2020г. Идеен … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание 00330-2020-0009 – „Извънгаранционно обслужване на техника на „В и К“ ООД гр.Враца“

Решение_971621 – Публикувано на 08.04.2020г. Обявление_971623 – Публикувано на 08.04.2020г. Документация – Публикувано на 08.04.2020г. Техническа спецификация – Публикувано на 08.04.2020г. Образци – Публикувано на 08.04.2020г. Агенция по обществени поръчки Съобщение – Публикувано на 24.04.2020г. Решение № 79 – Публикувано на 29.04.2020г. Обявление за възложена … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание 00330-2020-0008 – „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“ – ПСОВ, по две обособени позиции”

Решение_970860 – Публикувано на 02.04.2020г. Обявление_970865 – Публикувано на 02.04.2020г. Документация – Публикувано на 02.04.2020г. Изисквания и образци обособена позиция № 1 – Публикувано на 02.04.2020г. Изисквания и образци обособена позиция № 2 – Публикувано на 02.04.2020г. Проект на договор – Публикувано на 02.04.2020г. Мотиви – Публикувано на 02.04.2020г. Агенция по обществените поръчки … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Съобщение

“Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца В условията на извънредно положение в страната, призоваваме потребителите на водоснабдителни и канализационни услуги да продължават да заплащат месечните си задължения. Преустановяването на плащанията ще доведе до задлъжнялост на ВиК дружеството към доставчици и при … Continue reading

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |