Monthly Archives: март 2020

Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП

Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП – Публикувана на 31.03.2020г.

Posted in Профил на купувача |

Възстановено водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че проблема с електрозахранването на помпената станция в гр.Оряхово е отстранен, водоподаването към гр.Оряхово и с.Селановци е нормално без прекъсвания. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: 0889 316 774

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради падналия тежък сняг е прекъснато електрозахранването на помпената станция за питейна вода захранваща гр.Оряхово и с.Селановци. В тази връзка е възможно да има нарушение във водоподаването – след 16:00часа в с. … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Мерки във връзка с обявеното инзвънредно положение в Република България

Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България, “ВиК” ООД гр.Враца, уведомява своите абонати, че в срок до 29.03.2020г. влизат в сила следните мерки: 1. Преустановява снемането на показания от водомери на битови абонати. Потребителите могат да направят самоотчет … Continue reading

Posted in Новини |

Открита процедура – 00330-2020-0007 – „Доставка на тръби, фитинфи и фасонни части за нуждите на „В и К“ ООД гр.Враца“

Решение_965578 – Публикувано на 19.03.2020г. Обявление_965580 – Публикувано на 19.03.2020г. Д О К У М Е Н Т А Ц И Я –  Публикувано на 19.03.2020г. Техническа спецификация – ОП № 1 – Публикувано на 19.03.2020г. Техническа спецификация – ОП № 2 – Публикувано на 19.03.2020г. Образци – … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 16.03.2020г. до 15:00 часа в района на ул.“Амур“ и ул.“Три уши“ в кв.Медковец. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: 0889 316 … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Публично състезание – 00330-2020-0006 – „Доставка на помпи за нуждите на „В и К“ ООД гр.Враца“

Решение_964262 – Публикувано на 10.03.2020г. Обявление_964263 – Публикувано на 10.03.2020г. Документация – Публикувано на 10.03.2020г. Образци – Публикувано на 10.03.2020г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 07.05.2020г. Протокол № 1 – Публикувано на 03.07.2020г. Протокол № 2 – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2020-0005 – „Доставка на инертни материали-трошен камък 0/63“

Решение_962883 – Публикувано на 02.03.2020г. Обявление_962890 – Публикувано на 02.03.2020г. Документация – Публикувано на 02.03.2020г. Техническа спецификация – Публикувано на 02.03.2020г. Образци – Публикувано на 02.03.2020г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови параметри – Публикувано на 25.03.2020г. Протокол № 1 – Публикувано на 05.05.2020г. Протокол № 2 … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |