Monthly Archives: февруари 2020

Открита процедура – 00330-2020-0004 – „Упражняване на НСН, оценка на съответствието на работния проект и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“

Решение_962031 – Публикувано на 28.02.2020г. Обявление_962033 – Публикувано на 28.02.2020г. Договор – проект – Публикувано на 28.02.2020г. Документация – Публикувано на 28.02.2020г. Мотиви по чл231,ал.5 от ЗОП – Публикувано на 28.02.2020г. Техническо задание и образци за обособена позиция № 1 – Публикувано на 28.02.2020г. Техническо задание и образци за обособена … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 25.02.2020г. от 09:00 до 17:00 часа в района хотел „Хемус“, сградата на община Враца, СУ „Козма Тричков“, кино „Метропол“, РУ МВР … Continue reading

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 24.02.2020г. до 16:00 часа в района ул.”Рила”, ул.“Мусала“ и в част от ул.”Подбалканска”. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: 0889 316 … Continue reading

Posted in Новини |

Прякодоговаряне – 00330-2020-0003 – „Доставка на горива за нуждите на „В и К“ ООД гр.Враца“

Решение за откриване на процедура – Публикувано на 19.02.2020г. Договор № 57 – Публикувано на 13.04.2020г. Обявление_972209 – Публикувано на 13.04.2020г. Договор № 58 – Публикувано на 21.04.2020г. Обявление за възложена поръчка_973012 – Публикувано на 21.04.2020г. Договор № 59 – Публикувано … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с планирани с ремонтни дейности свързани с изграждането на ново СВО за „МД Електроник“ , водоподаването ще бъде спряно утре – 12.02.2020г. от 08:00ч до 17:00 часа в … Continue reading

Posted in Новини |

СОО № 1 – „Избор на изпълнител за транспортиране на инертни материали“

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 07.02.2020г. Техническа спецификация – Публикувано на 07.02.2020г. Образци – Публикувано на 07.02.2020г. Информация за публикувана в профила на купувача информация_9096246 – Публикувано на 07.02.2020г. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти – Публикувано  на 17.02.2020г. Протокол – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради невъзстановено ел. захранване и изчерпване на водни количества, ще има нарушено водоподаване в следните населени места: – населени места в община Враца – с.Мраморен, с.Баница, с.Оходен, с. Голямо Пещене, … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Публично състезание 00330-2020-0002 – „Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на „В и К“ ООД – Враца“

Решение_958388 – Публикувано на 05.02.2020г. Обявление_958397 – Публикувано на 05.02.2020г. Документация – Публикувано на 05.02.2020г. Техническа спецификация – Публикувано на 05.02.2020г. Образци – Публикувано на 05.02.2020г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 02.03.2020г. Протокол № 1 – Публикувано на 07.05.2020г. Протокол № 2 … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |