Monthly Archives: февруари 2020

Прякодоговаряне – 00330-2020-0003 – “Доставка на горива за нуждите на “В и К” ООД гр.Враца”

Решение за откриване на процедура – Публикувано на 19.02.2020г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с планирани с ремонтни дейности свързани с изграждането на ново СВО за “МД Електроник” , водоподаването ще бъде спряно утре – 12.02.2020г. от 08:00ч до 17:00 часа в … Continue reading

Posted in Новини |

СОО № 1 – “Избор на изпълнител за транспортиране на инертни материали”

Обява за събиране на оферти – Публикувано на 07.02.2020г. Техническа спецификация – Публикувано на 07.02.2020г. Образци – Публикувано на 07.02.2020г. Информация за публикувана в профила на купувача информация_9096246 – Публикувано на 07.02.2020г. Информация за удължаване на срока за получаване на оферти – Публикувано  на 17.02.2020г.  

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради невъзстановено ел. захранване и изчерпване на водни количества, ще има нарушено водоподаване в следните населени места: – населени места в община Враца – с.Мраморен, с.Баница, с.Оходен, с. Голямо Пещене, … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Публично състезание 00330-2020-0002 – “Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на “В и К” ООД – Враца”

Решение_958388 – Публикувано на 05.02.2020г. Обявление_958397 – Публикувано на 05.02.2020г. Документация – Публикувано на 05.02.2020г. Техническа спецификация – Публикувано на 05.02.2020г. Образци – Публикувано на 05.02.2020г. Агенция по обществени поръчки  

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |