Monthly Archives: декември 2019

Открита процедура – 00330-2019-0013 – „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“ – водопроводна и канализационна мрежа, по четири обособени позиции”

Решение_951388 – Публикувано на 27.12.2019г. Обявление_951292 – Публикувано на 27.12.2019г. Изисквания на възложителя – Публикувано на 27.12.2019г. Документация – Публикувано на 27.12.2019г. Проект на договор – Публикувано на 27.12.2019г. Мотиви по чл.231,ал.5 от ЗОП – Публикувано на 27.12.2019г. Образци – Публикувано на 27.12.2019г. Агенция по обществени поръчки Писмено разяснение … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 19.12.2019г. в района на Западна промишлена зона и Затвора до отстраняване на аварията. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: 0889 316 … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |