Monthly Archives: октомври 2019

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 15.10.2019г. до 17:00ч в района на кв.Медковец и блокове Чавдарци № 10 и 11. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: 0889 316 … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Открита процедура 00330-2019-0010 „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”

Решение_938778 – Публикувано на 17.10.2019г. Обявление_938781 – Публикувано на 17.10.2019г. Документация – Публикувано на 17.10.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Публикувано на 17.10.2019г. Договор -проект – Публикувано на 17.10.2019г. Образци – Публикувано на 17.10.2019г. Aгенция по обществени поръчки    

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 11.10.2019г. до 17:00ч в района между бул.”Демокрация”, ул.”Екзарх Йосиф”, бул.”Васил Кънчов” и ул.’Спортна”. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: 0889 316 … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Пряко договаряне – 00330-2019-0009 – “Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа, при продажба на ел. енергия за обекти на “ВиК” ООД Враца

Решение_937866 – Публикувано на 09.10.2019г. Обекти – Публикувано на 09.10.2019г. Агенция по обществени поръчки

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |