Monthly Archives: октомври 2019

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 30.10.2019г. от 10:00 до 14:00ч в района между улиците – „Козлодуйски бряг“, „Спортна“ и „Демокрация“. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария в следствие на ремонтни дейности по газификация, водоподаването ще бъде спряно днес – 29.10.2019г. до отстраняване на аварията в района на ул.“ Ген. Владимир Заимов“. Тел.: 092 … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Публично състезание 00330-2019-0011 „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца”

Решение_941845 – Публикувано на 29.10.2019г. Обявление_941846 – Публикувано на 29.10.2019г. Документация – Публикувано на 29.10.2019г. Техническа спецификация – Публикувано на 29.10.2019г. Договор -проект – Публикувано на 29.10.2019г. Единен наръчник на бенефициента – Публикувано на 29.10.2019г. Образци – Публикувано на 29.10.2019г. Агенция по обществени поръчки Писмено разяснение – Публикувано на 11.11.2019г. Разяснение 2 – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 15.10.2019г. до 17:00ч в района на кв.Медковец и блокове Чавдарци № 10 и 11. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: 0889 316 … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Открита процедура 00330-2019-0010 „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”

Решение_938778 – Публикувано на 17.10.2019г. Обявление_938781 – Публикувано на 17.10.2019г. Документация – Публикувано на 17.10.2019г. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Публикувано на 17.10.2019г. Договор -проект – Публикувано на 17.10.2019г. Образци – Публикувано на 17.10.2019г. Aгенция по обществени поръчки Писмено разяснение – Публикувано на 29.10.2019г. Протокол № 2 – Публикуван на 24.01.2020г. Съобщение за отваряне на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 11.10.2019г. до 17:00ч в района между бул.“Демокрация“, ул.“Екзарх Йосиф“, бул.“Васил Кънчов“ и ул.’Спортна“. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: 0889 316 … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Пряко договаряне – 00330-2019-0009 – “Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа, при продажба на ел. енергия за обекти на “ВиК” ООД Враца

Решение_937866 – Публикувано на 09.10.2019г. Обекти – Публикувано на 09.10.2019г. Агенция по обществени поръчки Обявление за възложена поръчка_952349 – Публикувано на 03.01.2020г. Договор № 150 – Публикувано на 03.01.2020г. Договор № 151 – Публикувано на 03.01.2020г. Обявление за изпълнен договор – Публикувано на 29.12.2020г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |