Monthly Archives: септември 2019

Пазарни консултации: „Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система“

Покана – Публикувана на 20.19.2019г. Техническа спецификация – Публикувано на 20.09.2019г. оферти – Публикувано на 14.10.2019г.  Протокол – Публикувано на 14.10.2019г. Решение за определяне на прогнозна стойност – Публикувано на 14.10.2019г.

Posted in Пазарни консултации |

Открита процедура – 00330-2019-0008 – „Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

Решение_934722 – Публикувано на 24.09.2019г. Обявление_934727 – Публикувано на 24.09.2019г. Документация– Публикувано на 24.09.2019г. espd-request Агенция по обществени поръчки Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация_937490 – Публикувано на 10.10.2019г. Документация 2 – Публикувана на 10.10.2019г. Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително ремонтни дейности в района на ул.”Никола Симов – Куруто”, водоподаването ще бъде спряно днес – 12.09.2019г.от 10:00ч до 15:00ч в зоната между улиците – “Петропавловска”, “Поп … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Пазарни консултации: „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект Изграждане на ВиК структура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца“ водопроводна и канализационна мрежа, 4 обособена позиции“

Покана – Публикувано на 11.09.2019г. Техническа спецификация Враца – ОП № 1  – Публикувано на 11.09.2019г. Техническа спецификация Мездра – OП № 2 – Публикувано на 11.09.2019г. Техническа спецификация Козлодуй – ОП № 3 -Публикувано на 11.09.2019г. Техническа спецификация Б. Слатина – ОП № 4 – Публикувано на … Continue reading

Posted in Пазарни консултации |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително ремонтни дейности в района на ул.”Никола Симов – Куруто”, водоподаването ще бъде спряно днес – 11.09.2019г.от 09:30ч до 17:00ч в зоната между улиците – “Петропавловска”, “Поп … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Открита процедура 00330-2019-0007 „Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”

На 10.09.2019г. е е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Организация и управление на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването ще бъде спряно днес – 10.09.2019г.от 10:30ч до отстраняване на аварията в района на Западна индустриална зона, Затвора и Противочумен Институт. Тел.: 092 66 11 19 Моб.Тел.: … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително ремонтни дейности в района на ул.“Никола Симов – Куруто“, водоподаването ще бъде спряно днес – 04.09.2019г.от 09:30ч до 17:00ч в зоната между улиците – „Петропавловска“, „Поп … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |