Monthly Archives: август 2019

Пазарни консултации:„Изпълнение на мерки за Информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца“

Провеждане на пазарна консултация за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка съобразно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП Покана – Публикувано на 22.08.2019г. Техническа-спецификация–  Публикувано на 22.08.2019г. Образец на ценово предложение – Публикувано на 22.08.2019г. оферта – Публикувано на 16.09.2019г.

Posted in Пазарни консултации |

Пазарни комсултации: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект ,,Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца”

Покана – Публикувана на 22.08.2019г. Tехническа спецификация – Публикувана на 22.08.2019г. Образец на ценово предложение – Публикувана на 22.08.2019г. Оферти – Публикувано на 03.10.2019г.

Posted in Пазарни консултации |

Спряна водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършването на строително ремонтни дейности, днес 20.08.2019 г. до 16:00 часа, ще бъде спряно водоподаването в района от бул. „Мито Орозов“ до Източна промишлена зона , ул. „Никола Вапцаров“ и … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Събиране на оферти с обява № 4/2019г. “Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца“

На 14.08.2019г. е публикуна Обява за събиране на оферти с предмет: “Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца“. Обява за събиране на оферти – Публикувана на 14.08.2019г. Техническа спецификация – Публикувана на 14.08.2019г. Договор-проект – Публикувана на 14.08.2019г. … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание 00330-2019-0006 – „Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи“

На 09.08.2019г. е открито Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на роботизирана система за безизкопно почистване на канализационни мрежи“. Решение_927227 – Публикувано на 09.08.2019г. Обявление_927228 – Публикувано на 09.08.2019г. Документация – Публикувано на 09.08.2019г. ЕЕДОП – Публикувано на 09.08.2019г. Агенция по обществените … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 3/2019г. “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”

На 08.08.2019г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”. Обява за събиране на оферти – Публикувано на 08.08.2019г. Техническа-спецификация – Публикувано на 08.08.2019г. Образец-на-оферта – Публикувано на 08.08.2019г. Декларации-Образец – Публикувано на 08.08.2019г. Договор – проект – Публикувано на 08.08.2019г. … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Пазарни консултации: „Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца“

Покана – Публикувана на 02.08.2019г. Приложение №1 Приложение № 2  Ценова оферта – Публикувана на 14.08.2019

Posted in Пазарни консултации |