Monthly Archives: ноември 2018

Договаряне без предварителна покана за участие – 00330-2018-0011 – „Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“

На 27.11.2018 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „В и К“ ООД – Враца“. Решение за откриване на процедура_880542 – … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с възникнала авария ще бъде спряно водоподаването, днес 23.11.2018г. в гр.Мездра, в района между улиците – „Арда“, Ал. Стамболийски“, „Янко Сакъзов“ и “ Георги Димитров“, както и в района … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Обществена поръчка по реда на чл.191, ал.1 т.1 от ЗОП с предмет „Изграждане на улична канализация за отвеждане на битови и дъждовни води“

На 16.11.2018г. е публикувана Покана до определен изпълнител по реда на чл.191, ал.1, т. 1 от ЗОП с предмет: “Изграждане на улична канализация за отвеждане на битови и дъждовни води”. Покана по чл.191,ал.1, т.1 от ЗОП – Публикувано на 16.11.2018г. Договор … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |