Monthly Archives: февруари 2018

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители в с.Малорад, че в следствие на изпускане на води с голям дебит от яз.Езерска падина са наводнени съоръженията на помпената станция захранваща с вода селото, в следствие на което е спряно … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по проекта за Водния цикъл на гр.Враца, днес 19.02.2018г. водоподаването ще бъде спряно от 13:00ч до 17:00ч в района на ул.”Андрей Николов”

Posted in Спиране на водоподаването |

Публично състезание – 00330-2018-0002 – “Доставка на помпи за нуждите на “В и К” ООД гр.Враца”

На 15.02.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на помпи за нуждите на “В и К” ООД – Враца”. Решение 830317 – Публикувано на 15.02.2018г. Обявление 830332 – Публикувано на 15.02.2018г. Документация – Публикувано на 15.02.2018г. Агенция … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по проекта за Водния цикъл на гр.Враца, днес 15.02.2018г. водоподаването ще бъде спряно до 15:00ч в района между ул.”Три уши”, ул.”Хан Крум” и ул.”Доспат”.

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по проекта за Водния цикъл на гр.Враца, днес 13.02.2018г. водоподаването ще бъде спряно от 12:00ч до 16:00ч в част от района на улиците “Вежен, … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с възникнала авария при изпълнението на строително-ремонтните дейности по проекта за Водния цикъл на гр.Враца  днес 01.02.2018г. водоподаването ще бъде спряно до 17:00ч в зоната между ул.”Ген. Леонов”, ул.”28 октомври”, … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |