Monthly Archives: януари 2018

Събиране на оферти с обява № 1/2018 г. „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца”

На 29.01.2018 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца”. Обява за събиране на оферти – Публикувано на 29.01.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по проекта за Водния цикъл на гр.Враца, днес 25.01.2018г. водоподаването ще бъде спряно от 13:00ч до 16:00ч в зоната между ул.“Максим Горки“, бул.“Демокрация“, ул.“Спортна“ … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Публично състезание – 00330-2018-0001 – “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от „В и К“ ООД – Враца“

На 19.01.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от „В и К“ ООД – Враца”. Решение_825427 – Публикувано на 19.01.2018 г. Обявление_825436 – Публикувано на 19.01.2018 г. Документация за … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, днес 15.01.2018г. е спряно водоподаването в част от ж.к. Младост. Дежурен екип ще отстрани аварията и водоподаването ще бъде възстановено към  20:00ч. ТЕЛ: 092 66 11 19 МОБ.ТЕЛ: … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, днес 12.01.2018г. ще бъде спряно водоподаването в района на бул.”Хр. Ботев” в частта от ул.“Оборище“ до ул.“Цар Симеон“ и  ул.”Ниш” от 10:30ч до 17:00ч. ТЕЛ: 092 66 11 … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

„Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, днес 11.01.2018г. ще бъде спряно водоподаването в района между бул.“Хр.Ботев“, ул.“Остри връх“, ул.“Река Лева“ и ул.“Гурко“ до 16:00ч. ТЕЛ: 092 66 11 19 МОБ.ТЕЛ: 0889 316 774

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности свързани с превключване на новоизграден водопровод по проекта за Водния цикъл на гр.Враца, днес 10.01.2018г. водоподаването ще бъде спряно от 10:00ч до 14:00ч в … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради присъединяване на нов абонат, днес 08.01.2018г. ще бъде спряно водоподаването в ж.к. Сениче, в района на блокове 66, 67,68, 69, 74 и 75 от 10:00ч до 15:00ч. ТЕЛ: 092 66 … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |