Monthly Archives: септември 2017

Публично състезание – 00330-2017-0008 – “Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по ВиК мрежата”

На 28.09.2017 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по ВиК мрежата” Решение 807367 – Публикувано на 28.09.2017г. Обявление 807381 – Публикувано на 28.09.2017г. Документация за обществена поръчка – Публикувано … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, днес 28.09.2017г. ще бъде спряно водоподаването до 14:00ч в зоната между ул.”Петропавловска”, ул.”Одрин”, “Крайречен булевард” и “Червения площад”; кв. Кемера и района между бул.”Втори юни”, ул.”Г. Бързашки”, ул.”Ген. Леонов” и бул.”Христо … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по проекта за Водния цикъл на гр.Враца, днес 28.09.2017г. водоподаването ще бъде спряно от 09:00ч до 17:00ч в зоната между ул.“Цар Симеон“, бул.“Васил Кънчов“ и  … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария на главен водопровод, днес 26.09.2017г. ще бъде спряно водоподаването от 10:00ч до 17:00ч в зоната между ул.”Петропавловска”, ул.”Одрин”, “Крайречен булевард” и “Червения площад”; кв. Кемера и района между бул.”Втори юни”, ул.”Г. … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на планирани строително-ремонтни дейности по проекта за Водния цикъл на гр.Враца, утре 26.09.2017г. водоподаването ще бъде спряно от 09:00ч до 17:00ч на част от абонатите в зоната … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария на главен водопровод, днес 25.09.2017г. е спряно водоподаването до 17:00ч в зоната между ул.”Петропавловска”, ул.”Одрин”, “Крайречен булевард” и “Червения площад”; кв. Кемера и района между бул.”Втори юни”, ул.”Г. Бързашки”, ул.”Ген. Леонов” … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария на главен водопровод, днес 20.09.2017г. е спряно водоподаването до 17:00ч в зоната между ул.”Петропавловска”, ул.”Одрин”, “Крайречен булевард” и “Червения площад”; кв. Кемера и района между бул.”Втори юни”, ул.”Г. Бързашки”, ул.”Ген. Леонов” … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на планирани строително-ремонтни дейности по проекта за Водния цикъл на гр.Враца, утре 20.09.2017г. водоподаването ще бъде спряно от 09:00ч до 17:00ч в зоната между бул.“Христо Ботев“, Крайречен булевард, … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването в района между бул.”Христо Ботев”, ул.”Ген. Гурко”, ул.“Река Лева” и ул.“Остри връх” ще бъде спряно днес 18.09.2017г. до 16:00 ч. ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ: 092 66 11 19 МОБ.ТЕЛ: 0889 … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнали аварии, днес 15.09.2017г. е спряно водоподаването до 17:00ч в следните зони на гр.Враца: 1) Зоната между ул.“Петропавловска“, ул.“Одрин“, „Крайречен булевард“ и „Червения площад“; кв. Кемера; района между бул.“Втори юни“, ул.“Г. … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |