Monthly Archives: юли 2017

Събиране на оферти с обява № 5/2017 г. “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”

На 21.07.2017 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор” Обява за събиране на оферти – Публикувано на 21.07.2017 г. Техническа спецификация – Публикувано на 21.07.2017 г. Договор – проект – Публикувано на 21.07.2017 … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2017-0005 – “Доставка на водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане, сонди и логери”

На 17.07.2017 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на водомери и компоненти за свързване към система за дистанционно отчитане, сонди и логери” Решение за откриване на процедура ID 796261 – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Открита процедура – 00330-2017-0004 – “Доставка на тръби, фитинги и фасонни части за нуждите на “В и К” ООД – Враца”

Решение за откриване на процедура 795985 – Публикувано на 13.07.2017г. Обявление за откриване на процедура 795990 – Публикувано на 13.07.2017г. Документация за обществена поръчка – Публикувано на 15.07.2017г. Агенция по обществени поръчки Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 31.08.2017 г. Решение – Публикувано … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването в зоната между  бул.”2-ри юни”, ул. “Екзарх Йосиф”, ул. “Ген. Леонов”, бул. “Хр. Ботев” и в зоната между ул. “Никола Симов”, ул. “Петропавловска”, ул. “Одрин” и … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването в района на ул.”Цар Симеон” и кв.72 ще бъде спряно днес 06.07.2017г. до 15:00ч. ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ: 092 66 11 19 МОБ.ТЕЛ: 0889 316 774

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на планирани строително-ремонтни дейности по проекта за Водния цикъл на гр.Враца, днес 05.07.2017г. водоподаването ще бъде спряно от 10:00ч  до 15:00ч в Централна градска част на гр.Враца.

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по проекта за Водния цикъл на гр.Враца, днес 04.07.2017г. водоподаването ще бъде спряно от 09:00ч  до 17:00ч в зоната между бул.”Демокрация”, ул.”Ал. Стамболийски”, ул.”Самуил” и … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |