Monthly Archives: юни 2017

Съобщение

Във връзка със запитване на жители от с.Чирен за качеството на водата предназначена за питейно – битови цели, „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца Ви уведомява, че водата във водопроводната мрежа експлоатирана от ВиК отговаря на всички изисквания съгласно Наредба … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по проекта за Водния цикъл на гр.Враца, днес 06.06.2017г. водоподаването ще бъде спряно до 19:00ч в района на Централна градска част – между бул.“Васил Кънчов“, … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с планирани строително-ремонтни дейности свързани с прехвърляне на нови водопроводи по проекта за водния цикъл на гр.Враца, утре 06.06.2017г. водоподаването ще бъде спряно от 9:00ч до17:00ч. в две зони на гр.Враца: 1). … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Пряко договаряне – 00330-2017-0003 – “Доставка на горива за нуждите на „В и К“ ООД – Враца”

На 22.05.2017 г. е открита процедура Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на горива за нуждите на „В и К“ ООД – Враца” Становище на АОП по осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП – Публикувано … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |