Monthly Archives: май 2017

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването в района между бул.“Демокрация“, ул.“Генерал Леонов“ и ул.“Спортна“ ще бъде спряно днес 29.05.2017г. от 11:00ч до 16:00ч. ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ: 092 66 11 19 МОБ.ТЕЛ: 0889 … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, причинена от строителните дейности по проекта за водния цикъл на гр.Враца, водоподаването в района на кв.72 ще бъде спряно днес 28.05.2017г. до 17:30ч.

Posted in Спиране на водоподаването |

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по проекта за Водния цикъл на гр.Враца, утре 23.05.2017г. водоподаването ще бъде спряно   от 09:00ч до 17:00ч в района между ул.“Петропавловска“, ул.“Одрин“, ул.“Иван Андрейчин“, … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Събиране на оферти с обява № 4/2017 г. “Внедряване на Интегрирана система за централизирано управление на технически и експлоатационни данни за мрежи и съоръжения (ИСЦУТЕДМС), експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца”

На 02.05.2017 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Внедряване на Интегрирана система за централизирано управление на технически и експлоатационни данни за мрежи и съоръжения (ИСЦУТЕДМС), експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Враца”. Обява 71 от 19.05.2017 г. – … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спиране на водоподаването

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, причинена от строителни дейности по проекта за водния цикъл на гр.Враца, водоподаването в района на ул.“Тодор Балабанов“ ще бъде спряно днес 18.05.2017г. до отстраняване на аварията.

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването в района на блокове Вежен, Чавдар, Ясен и района около пл.В.Левски ще бъде спряно днес 18.05.2017г. от 09:00ч до 16:00ч. ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ: 092 66 … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че поради възникнала авария, водоподаването в района на ул.“Подбалканска“ и ул.“Осогово“ ще бъде спряно днес 16.05.2017г. до отстраняване на аварията. ТЕЛЕФОНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛ: 092 66 11 19 МОБ.ТЕЛ: 0889 316 774

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по проекта за Водния цикъл на гр.Враца, днес 05.05.2017г. водоподаването ще бъде спряно до 15:00ч в част от ж.к Дъбника и района около блокове – 36 … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Враца уведомява своите потребители, че поради падналите обилни валежи, водата от водоизточник „Мътница”  – община Криводол, е замътнена, което налага спиране на водоподаването към селата  – Краводер, Голямо Бабино и Пудрия. В гр.Криводол ще бъде въведен … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява своите потребители, че във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности по проекта за Водния цикъл на гр.Враца, днес 04.05.2017г. водоподаването ще бъде спряно до 17:00ч в ж.к Дъбника, в блокове – 33, 36,37, 38 и … Continue reading

Posted in Спиране на водоподаването |