ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС

 

Анализи на проби от питейни, повърхностни, подземни, минерални, води от плувни басейни и отпадъчни води

Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК)  при „Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца е високотехнологична лаборатория, която разполага с екип от опитни и високо квалифицирани специалисти и предлага широк спектър от екологични анализи. Лабораторията при „Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца е акредитирана по БДС EN ISO/IEC 17025 и притежава сертификат Рег. № 232 ЛИ/12.02.2021 г., издаден от Българска служба за акредитация. Микробиологичната лаборатория за питейни води е конструирана и работи в съответствие с Eurachem Guide, Second Edition 2013, Accreditation for Microbiological Laboratories.

Освен задължителния мониторинг на питейните и отпадъчните води за нашите клиенти, при заявка, лабораторията може да прави и допълнителни анализи. Това са услуги, които се извършват срещу заплащане.

При вземане на пробите от служител на ЛИК при „Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца , клиентът заплаща и цената за пробовземане и транспорт.

Ценоразпис на услугите

Анализите на питейните, повърхностните, подземните, минералните води и води от плувни басейни включват:

Микробиологични показатели;
Класически физикохимични показатели;
Неорганични компоненти;
Химични елементи (тежки метали и др.);
Органолептични параметри.

Срокът за изпълнението на услугите и издаване на протокол е 10 календарни дни от датата на постъпване на пробата в Лабораторен изпитвателен комплекс.

Как да заявите услугата?

Можете да заявите услугата в

  • Център за Oбслужване на Kлиенти (ЦОК)  на „ВиК” ООД – Враца на адрес: гр. Враца, ул .Александър Стамболийски №2.
    След подаване на заявление и заплащане на заявената услуга, служител от Лабораторен изпитвателен комплекс ще се свърже с вас за уточнение на удобно време за пробовземане;
  • Можете да заявите услугата на телефон +359886 168 024;
  • Можете да заявите услугата на електронен адрес laboratory@vik-vratza.eu;
  • Можете да посетите Лабораторен Изпитвателен  Комплекс (ЛИК) на място, където да получите заявка за възлагане на лабораторни услуги, разяснения относно исканите показатели и попълването на заявката;
  • Клиентът може да извърши пробовземането самостоятелно, като в този случай ЛИК не носи отговорност за представителността на пробата. Проба, предоставена от клиента се приема само в  ЛИК, за която е предназначено изпитването.
  • Проби се приемат всеки работен ден от 8:00 до 14:00 часа.
  • Взетите проби могат да бъдат доставени в ЛИК чрез куриер (за сметка на възложителя), лично или от представител .
  • В случай, че се колебаете какви анализи да заявите, ще получите необходимата консултация в зависимост от целите на изпитването от служителите на ЛИК.

ДОКУМЕНТИ

 

Назад

Comments are closed.