Назад

Публично състезание – 00330-2018-0009 – “Доставка на нов, комбиниран багер товарач”

На 21.09.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нов, комбиниран багер товарач”.

Решение_869130 – Публикувано на 21.09.2018г.

Обявление_869132 – Публикувано на 21.09.2018г.

espd-request – Публикувано на 21.09.2018г.

Документация-за-обществена-поръчка – Публикувано на 21.09.2018г.

Агенция по обществени поръчки

Съобщение за отваряне на ценови предложения – Публикувано на 18.10.2018г.

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.