Назад

Публично състезание – 00330-2018-0006 – “Доставка на товарен автомобил – самосвал”

На 06.08.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на товарен автомобил – самосвал”.

Решение_861329 – Публикувано на 06.08.2018г.

Обявление_861346 – Публикувано на 06.08.2018г.

Документация за обществена поръчка – Публикувано на 06.08.2018г.

espd-request – Публикувано на 06.08.2018г.

Агенция по обществени поръчки

Писмено разяснение на основание чл180 от ЗОП – Публикувано на 13.08.2018г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – Публикувано на 13.08.2018г.

Документация за обществена поръчка 2 – Публикувано на 13.08.2018г.

 

 

 

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.