Назад

Пряко договаряне – 00330-2018-0008 – “Предоставяне на достъп до разпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия по електроразпределителната мрежа, при продажба на ел. енергия за обекти на “ВиК” ООД Враца

Решение за откриване на процедура – Публикувано на 23.08.2018г.

Списък на обектите – Публикувано на 23.08.2018г.

Агенция по обществени поръчки

This entry was posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП. Bookmark the permalink.

Comments are closed.