Публикации: Профил на купувача

Събиране на оферти с обява № 4/2018г. “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”

На 11.07.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор” Обява за събиране на оферти – Публикувано на 11.07.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на 11.07.2018г. Декларации – Образец – Публикувано на 11.07.2018г. Договор проект – Публикувано на 11.07.2018г. Образец … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 3/2018г. “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор”

На 13.06.2018г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: “Доставка на натриев хипохлорит – воден разтвор” Обява за събиране на оферти – Публикувано на 13.06.2018г. Образец на оферта – Публикувано на 13.06.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на 13.06.2018г. Договор проект – Публикувано на 13.06.2018г. Декларации … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Пряко договаряне – 00330-2018-0005 – “Доставка на горива за нуждите на “В и К” ООД – Враца”

На 28.05.2018 г. е открита процедура Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет : “Доставка на горива за нуждите на “В и К” ООД – Враца” Решение за откриване на на процедура – Публикувано на 28.05.2018г. Обявление за възлож. … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 2/2018 г. „Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на „В и К“ ООД – Враца“

На 23.04.2018 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: „Извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на „В и К“ ООД – Враца“. Обява за събиране на оферти -Публикувано на 23.04.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на 23.04.2018г. Договор проект – Публикувано на 23.04.2018г. Образец-оферта – … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП

Обобщена информация по чл.230,ал.1,т.7 от ЗОП – Публикувано на 22.03.2018г.

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2018-0004 – “Доставка на спирателна арматура – спирателни кранове, пожарни хидранти , тротоарни спирателни кранове и въздушници”

На 16.03.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на спирателна арматура – спирателни кранове, пожарни хидранти , тротоарни спирателни кранове и въздушници”. Решение_835867 – Публикувано на 16.03.2018г. Обявление_835882 – Публикувано на 16.03.2018г. Документация за обществена … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание за сключване на Рамково споразумение -00330-2018-0003 – „Строителни дейности по ремонт и/или реконструкция на водопроводната мрежа на територията на област Враца”

На 02.03.2018 г. е открита процедура Публично състезание за сключване на Рамково споразумение  с предмет: „Строителни дейности по ремонт и/или реконструкция на водопроводната мрежа на територията на област Враца”. Решение_833173 – Публикувано на 02.03.2018г. Обявление_833192 – Публикувано на 02.03.2018г. Документация за обществена поръчка – … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2018-0002 – “Доставка на помпи за нуждите на “В и К” ООД гр.Враца”

На 15.02.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на помпи за нуждите на “В и К” ООД – Враца”. Решение 830317 – Публикувано на 15.02.2018г. Обявление 830332 – Публикувано на 15.02.2018г. Документация – Публикувано на 15.02.2018г. Агенция … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Събиране на оферти с обява № 1/2018 г. „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на “Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца”

На 29.01.2018 г. е публикувана Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на “Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Враца”. Обява за събиране на оферти – Публикувано на 29.01.2018г. Техническа спецификация – Публикувано на … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Публично състезание – 00330-2018-0001 – “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД – Враца”

На 19.01.2018 г. е открита процедура Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от “В и К” ООД – Враца”. Решение_825427 – Публикувано на 19.01.2018 г. Обявление_825436 – Публикувано на 19.01.2018 г. Документация за … Continue reading

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |