Спряно водоподаване на 29.10.2014г

Водоснабдяване и канализация ООД -Враца уведомява

своите потребители от гр. Враца, че поради възникнала авария на 29.10.2014г. водоподаването ще бъде спряно от 12:00 до 17:00 часа в района на Стария пазар и в Източна промишлена зона.

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

080019229 /може да се избира само от мрежата на Виваком/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

29.10.2014г.

гр. Враца

 

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване на 28.10.2014г

Водоснабдяване и канализация ООД гр. Враца уведомява

своите потребители от гр. Враца, че поради възникнала авария на 28.10.2014г. водоподаването ще бъде спряно от 09:00 до 16:00часа в зоната, разположена между бул. „Никола Войводов“, ул. „Хр. Ботев“, ул. „Леонова“ и ул. „Кр. Българията“.

 

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

080019229 /може да се избира само от мрежата на БТК/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

 

28.10.2014г.

гр. Враца

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване в гр. Враца

С Ъ О Б Щ Е Н И E

         “Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца уведомява

своите потребители от гр. Враца, че поради възникнала авария,  днес, 27.10.2014г.,  водоподаването ще бъде спряно от 10:00 до 16:00 часа в централната част на гр. Враца.

 

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

080019229 /може да се избира само от мрежата на БТК/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

27.10.2014г.                                                       Управител: /п/

гр. Враца                                                                         /Ангел Престойски/

 

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Процедура 00330-2014-0011

Процедура 00330-2014-0011

Обществената поръчка е с предмет „Застрахователни услуги за „Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца”. Процедурата се провежда с цел определяне на изпълнители на договори с такъв предмет.

Обществената поръчка се възлага по две обособени позиции:

1. Обособена позиция № 1 – „Общо застраховане”

1.1. Застраховки на движимо и недвижимо имущество – собственост на възложителя /по условията на застраховка „Всички рискове и щети на имуществото” и застраховка „Пари в каса”/;

1.2. Застраховки отговорности /застраховка „Обща гражданска отговорност” и застраховка „Професионална отговорност по ЗУТ за обекти – първа категория”;

1.3. Застраховки, свързани с притежаването и използването на МПС /застраховка „Каско на МПС”, застраховка „Злополука на местата в МПС”, задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на машини” – строителни и земекопни машини./

2. Обособена позиция № 2– Застраховки „Живот“

            2.1. Задължителна застраховка „Трудова злополука”- съгласно Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука”;

2.2. Застраховка „Злополука”;

2.3. „Рискова застраховка Живот”;

2.4. „Здравна застраховка”.

Решение за откриване_ID630213 – Публикувано на 23.10.2014 г.

Обявление_ID630214 – Публикувано на 23.10.2014 г.

документация за участие-застраховки – Публикувано на 23.10.2014 г.

Прил 1_трансф.2014 – Публикувано на 23.10.2014 г.

Прил 1аспец.машиниКаско – Публикувано на 23.10.2014 г.

Прил 2_ КАСКО – Публикувано на 23.10.2014 г.

Прил 3_ГО_ 2014 – Публикувано на 23.10.2014 г.

Агенция по обществени поръчки

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване в гр. Враца

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  “Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца уведомява

своите потребители от гр. Враца, че поради възникнала авария,  днес, 22.10.2014г.,  водоподаването ще бъде спряно от 10:00 до 17:00часа  в ул. „Хр. Ботев“, бул. „Никола Войводов“, ул. „Кр. Българията“ и бул. „Втори юни“ в гр. Враца.

 

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

080019229 /може да се избира само от мрежата на БТК/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

 

22.10.2014г.

гр. Враца

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване в гр. Враца

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 “Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца уведомява

своите потребители от гр. Враца, че поради възникнала авария,  днес, 20.10.2014г.,  водоподаването ще бъде спряно от 13:30 до 16:00часа  в ж.к. „Металург“ или района между ул. „Братя Миладинови“, бул. „Мито Орозов“ и ул. „Околчица“ в гр. Враца.

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

080019229 /може да се избира само от мрежата на БТК/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване в гр. Враца

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 “Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца уведомява своите потребители от гр. Враца, че поради причинена авария от фирми, работещи по водния цикъл,  днес, 17.10.2014г.,  водоподаването ще бъде спряно до отстраняване на аварията  в част от Квартал „72“, а именно: ул. „Ангел Кънчев“, ул. „Аспарух“, ул. „Никола Обретенов“, ул. „Константин Огнянович“ и ул.„Ивайло“.

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

080019229 /може да се избира само от мрежата на Виваком/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

17.10.2014г.                                                       Управител: /п/

гр. Враца                                                                         /Ангел Престойски/

 

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване в гр. Враца

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 “Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца уведомява

своите потребители от гр. Враца, че поради възстановяване на възникнала авария,  днес, 17.10.2014г.,  водоподаването ще бъде спряно до 14:00 часа в района между ул. „Петропавловска“, ул. „Антим I“, ул. „Крайречен булевард“ и ул. „Булаир“.

 

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

080019229 /може да се избира само от мрежата на Виваком/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Информация за извършените плащания по договори за обществени поръчки през месец септември

Плащания по договори през месец септември 2014г- публикувана на 17.10.2014г.

Posted in Профил на купувача |

Процедура 00330-2014-0010

На 10.10.2014г. е открита следната открита процедура по ЗОП:

„Доставка на трошен камък – фракция 0/63 за пътно строителство и пълнежи”

Reshenie_ID 628152 – Публикувано на 10.10.2014г.

Obqvlenie_ID 628153 – Публикувано на 10.10.2014г.

документация за участие-фракция 2014 – Публикувана на 10.10.2014г.

Към Агенцията по обществени поръчки

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |