Спряно водоподаване на 21.11.2014г.

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява

своите потребители от гр. Враца, че поради възникнала авария на 21.11.2014г. водоподаването ще бъде спряно от 10:00ч. до 14:00ч. в района между бул. „Хр. Ботев“, ул. „Стоян Заимов“ и бул. „Мито Орозов“, както и в района между бул. „Хр. Ботев“, ул. „Гурко“, ул. „Река Лева“ и ул. „Остри връх“.

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

080019229 /може да се избира само от мрежата на БТК/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

21.11.2014г.

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Информация съгласно Чл. 22 б, ал. 2, т. 16

Освободени гаранции за изпълнение през м. 10 – Публикувано на 19.11.2014 г.

Posted in Профил на купувача |

Информация съгласно Чл. 22 б, ал. 2, т. 9

Освободени гаранции за участие през м. 10 – Публикувано на 19.11.2014 г.

Posted in Профил на купувача |

Информация за извършените плащания по Договори за обществени поръчки през месец октомври

Информация за плащания през м. 10_чл. 22, ал. 4, т. 2 – Публикувано на 19.11.2014 г.

Posted in Профил на купувача |

Спряно водоподаване на 07.11.2014г

“Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца уведомява

своите потребители от гр. Враца, че поради възникнала авария на 07.11.2014г. водоподаването ще бъде спряно от 09:00 до 18:00 часа на ул. „Околчица“ и  ул. „Цветана Табакова“.

 

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

080019229 /може да се избира само от мрежата на БТК/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

 

 

07.11.2014г.                                                       Управител: /п/

гр. Враца

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване на 06.11.2014г

“Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца уведомява

своите потребители от гр. Враца, че поради възникнала авария на 06.11.2014г. водоподаването ще бъде спряно от 16:00 до 19:00 часа в района на Стария пазар- между улиците „Братя Миладинови“, ул. „Околчица“, бул. „Мито Орозов“ и Промишлена зона.

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

080019229 /може да се избира само от мрежата на БТК/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

06.11.2014г.

гр. Враца

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване на 05.11.2014г

“Водоснабдяване и канализация” ООД – Враца уведомява

своите потребители от гр. Враца, че поради възникнала авария на 05.11.2014г. водоподаването ще бъде спряно от 11:00 до 17:00 часа в района на между ул. „Цар Симеон“, бул. „Васил Кънчов“ и ул. „Хр. Ботев“.

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ: 080019229 /може да се избира само от мрежата на Vivacom/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

 

 

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Публична покана 9035461 – доставка на мини-багер

На 03.11.2014г бе публикувана публична покана с ID 9035461 с предмет: “Доставка на мини-багер”.

Съдържанието на офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик.

Офертата трябва да съдържа попълнени и подписани/подпечатани приложените по-долу  образци.

Образци – публикувано на 03.11.2014г.

Публична покана_ID_9035461 – публикувано на 03.11.2014г.

Техническа спецификация – публикувано на 03.11.2014г.

Отварянето на офертите ще се извърши на 14.11.2014г от 10:00часа в Заседателната зала на ВиК ООД гр. Враца на адреса на управление на дружеството  при условията на чл. 68, ал.3 от ЗОП.

Протокол_18.11.2014 – публикувано на 19.11.2014 г.

 

Posted in Профил на купувача, Процедури по ЗОП |

Спряно водоподаване на 29.10.2014г

Водоснабдяване и канализация ООД -Враца уведомява

своите потребители от гр. Враца, че поради възникнала авария на 29.10.2014г. водоподаването ще бъде спряно от 12:00 до 17:00 часа в района на Стария пазар и в Източна промишлена зона.

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

080019229 /може да се избира само от мрежата на Виваком/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

29.10.2014г.

гр. Враца

 

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |

Спряно водоподаване на 28.10.2014г

Водоснабдяване и канализация ООД гр. Враца уведомява

своите потребители от гр. Враца, че поради възникнала авария на 28.10.2014г. водоподаването ще бъде спряно от 09:00 до 16:00часа в зоната, разположена между бул. „Никола Войводов“, ул. „Хр. Ботев“, ул. „Леонова“ и ул. „Кр. Българията“.

 

ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

080019229 /може да се избира само от мрежата на БТК/

ДИСПЕЧЕРИ: 0889 316 774

 

28.10.2014г.

гр. Враца

Posted in Новини, Спиране на водоподаването |